Zadání slovních úloh jako podklad pro rozvoj čtení s porozuměním a dovednosti slovní úlohy řešit

A Survey

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1945

Klíčová slova:

slovní úlohy, čtení s porozuměním, strategie čtení, řešení slovní úlohy, metakognice

Abstrakt

Cílem přehledové studie je podat přehled o výzkumech zkoumajících účinnost intervencí, v nichž je prostřednictvím zlepšování čtení s porozuměním (a to na podkladu zadání slovních úloh) usilováno o zlepšení dovednosti řešit slovní úlohy. Studie je založena na předpokladu, že u slovních úloh, které jsou příkladem vysoce komplexního učiva, může úroveň čtení s porozuměním limitovat přístup k využití matematických dovedností. Současně se ukazuje, že je nutné rozvíjet nejen porozumění textu jako takovému, ale také specifických jazykových prostředků využívaných ve slovních úlohách. Prostřednictvím databází ERIC, Scopus a WOS bylo identifikováno sedm studií požadovaného typu, které byly doplněny o jednu další relevantní studii. Tyto studie využily slovní úlohy jako specifický typ komunikátu pro rozvoj čtení s porozuměním, a to pomocí přenesení (komplexních) strategií čtení do výuky matematiky vesměs u žáků 1. stupně. Jejich dalším společným jmenovatelem je důraz na rozvoj metakognice prostřednictvím různých forem lešení (pojmových map, diagramů, role cards). Sedm ze studií prokázalo pozitivní důsledky využívání textů slovních úloh jako podkladu pro rozvoj čtení na schopnost žáků řešit slovní úlohy. Výzkumná evidence však není dostatečná, proto studie poukazuje na možné směry výzkumu v této oblasti. Studie ukazuje, že slovní úlohy se mohou stát prostředky specifického i nespecifického posilování mezi předměty matematika a mateřský jazyk.

Reference

Abedi, J. (2006). Language issues in item development. In S. M. Downing & T. M. Haladyna (Eds.), Handbook of test development (s. 377-398). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Banditvilai, Ch. (2020). The effectiveness of reading strategies on reading comprehension. International Journal of Social Science and Humanity, 10(2), 46-50.

https://doi.org/10.18178/ijssh.2020.V10.1012

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). How people learn. National Academy Press.

Bruner, J. (1985). Models of the learner. Educational Researcher, 14(6), 5-8.

https://doi.org/10.3102/0013189X014006005

Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Rupley, W. H. (2011). Reading-enhanced word problem solving: A theoretical model. European Journal of Psychology of Education, 27(1), 91-114.

https://doi.org/10.1007/s10212-011-0068-3

de Boer, H., Donker, A. S., Kostons, D. D., & van der Werf, G. P. (2018). Long-term effects of metacognitive strategy instruction on student academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 24, 98-115.

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.03.002

De Jager, B., Jansen, M., & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16(2), 179-196.

https://doi.org/10.1080/09243450500114181

Dröse, J., & Prediger, S. (2021). Identifying obstacles is not enough for everybody - Differential efficacy of an intervention fostering fifth graders' comprehension for word problems. Studies in Educational Evaluation, 68, 100953.

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100953

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Hamlett, C. L., & Wang, A. Y. (2015). Is word-problem solving a form of text comprehension? Scientific Studies of Reading, 19(3), 204-223.

https://doi.org/10.1080/10888438.2015.1005745

PMid:25866461 PMCid:PMC4391820

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Seethaler, P. M., & Craddock, C. (2020). Improving language comprehension to enhance word-problem solving. Reading & Writing Quarterly, 36(2), 142-156.

https://doi.org/10.1080/10573569.2019.1666760

Fuchs, L. S., Seethaler, P. M., Sterba, S. K., Craddock, C., Fuchs, D., Compton, D. L., Geary, D. C., & Changas, P. (2021). Closing the word-problem achievement gap in first grade: Schema-based word-problem intervention with embedded language comprehension instruction. Journal of Educational Psychology, 113(1), 86-103.

https://doi.org/10.1037/edu0000467

PMid:33776137 PMCid:PMC7989819

Gelman, R., & Butterworth, B. (2005). Number and language: How are they related? Trends in Cognitive Sciences, 9(1), 6-10.

https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.11.004

PMid:15639434

Gersten, R., Fuchs, L. S., Wiliams, J. P., & Baker, S. (2001). Teaching reading comprehension strategies to students with learning disabilities: A review of research. Review of Educational Research, 71(2), 279-320.

https://doi.org/10.3102/00346543071002279

Glenberg, A., Willford, J., Gibson, B., Goldberg, A., & Zhu, X. (2012). Improving reading to improve math. Scientific Studies of Reading, 16(4), 316-340.

https://doi.org/10.1080/10888438.2011.564245

Hagena, M., Leiss, D., & Schwippert, K. (2017). Using reading strategy training to foster students' mathematical modelling competencies: Results of a quasi-experimental control trial. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7b), 4057-4085.

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00803a

Hartman, H. J. (Ed.). (2001). Metacognition in learning and instruction: Theory, research and practice. Springer Science & Business Media.

Hirschová, M. (2017). Funkční gramatika. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), CzechEncy: Nový encyklopedický slovník češtiny. (Online). Dostupné z www.czechency.org

Hirschová, M. (2017-2018). Matematická slovní úloha jako komunikát: slovní úlohy ve výuce matematiky a komunikační kompetence v mateřském jazyce. Český jazyk a literatura, 68(2), 69-75.

Channa, M. A., Nordin, Z. S., Siming, I. A., Chandio, A. A., & Koondher, M. A. (2015). Developing reading comprehension through metacognitive strategies: A review of previous studies. English Language Teaching, 8(8), 181-186.

https://doi.org/10.5539/elt.v8n8p181

Chvál, M., Šmejkalová, M., & Smetáčková, I. (2020). Od porozumění textu k vyřešení matematické slovní úlohy. Didaktické studie, 12(1), 83-100.

Chytrý, V., Říčan, J., & Živná, D. (2019). Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody. Studia Paedagogica, 24(1), 107-133.

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-5

Iiskala, T., Vauras, M., Lehtinen, E., & Salonen, P. (2011). Socially shared metacognition of dyads of pupils in collaborative mathematical problem-solving processes. Learning and Instruction, 21(3), 379-393.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.05.002

Jitendra, A. K., Star, J. R., Rodriguez, M., Lindell, M., & Someki, F. (2011). Improving students' proportional thinking using schema-based instruction. Learning and Instruction, 21(6), 731-745.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2011.04.002

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2017). Role of linguistic skills in fifth-grade mathematics. Journal of Experimental Child Psychology, 167, 404-413.

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.11.012

PMid:29274945

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice - cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185-196.

Leiss, D., Plath, J., & Schwippert, K. (2019). Language and mathematics - key factors influencing the comprehension process in reality-based tasks. Mathematical Thinking and Learning, 21(2), 131-153.

https://doi.org/10.1080/10986065.2019.1570835

Meyer, K. (2014). Making meaning in mathematics problem solving using the reciprocal teaching approach. Literacy Learning: The Middle Years, 22(2), 7-14.

Moran, A. S., Swanson, H. L., Gerber, M. M., & Fung, W. (2014). The effects of paraphrasing interventions on problem-solving accuracy for children at risk for math disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 29(3), 97-105.

https://doi.org/10.1111/ldrp.12035

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center.

Ohtani, K., & Hisasaka, T. (2018). Beyond intelligence: A meta-analytic review of the relationship among metacognition, intelligence, and academic performance. Metacognition and Learning, 13(2), 179-212.

https://doi.org/10.1007/s11409-018-9183-8

Palečková, J., & Tomášek, V. (2005). Učení pro zítřek: Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. ÚIV.

Palincsar, A. S. (1986). Metacognitive strategy instruction. Exceptional Children, 53(2), 118-124.

https://doi.org/10.1177/001440298605300203

Panaoura, A., & Philippou, G. (2007). The developmental change of young pupils' metacognitive ability in mathematics in relation to their cognitive abilities. Cognitive Development, 22(2), 149-164.

https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2006.08.004

Perry, J., Lundie, D., & Golder, G. (2019). Metacognition in schools: What does the literature suggest about the effectiveness of teaching metacognition in schools? Educational Review, 71(4), 483-500.

https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1441127

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., Páchová, A., Pavelková, I., Smetáčková, I., Tauchmanová, E., & Žalská, J. (2013). Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.

Reusser, K. (1985). From situation to equation. On formulation, understanding and solving situation problems. Technical report no. 143. Institute of Cognitive Science, University of Colorado.

Segerby, C., & Chronaki, A. (2018). Primary students' participation in mathematical reasoning: Coordinating reciprocal teaching and systemic functional linguistics to support reasoning in the Swedish context. EDeR - Educational Design Research, 2(1), 1-32.

https://doi.org/10.15460/eder.2.1.1150

Schneider, W., & Artelt, C. (2010). Metacognition and mathematics education. ZDM, 42(2), 149-161.

https://doi.org/10.1007/s11858-010-0240-2

Schumacher, R. F., & Fuchs, L. S. (2012). Does understanding relational terminology mediate effects of intervention on compare word problems? Journal of Experimental Child Psychology, 111(4), 607-628.

https://doi.org/10.1016/j.jecp.2011.12.001

PMid:22221461 PMCid:PMC3288282

Sternberg, R. J. (Ed.). (1999). The nature of cognition. Mit Press.

https://doi.org/10.7551/mitpress/4877.001.0001

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia Pedagogica, 15(2), 62-86.

van Garderen, D. (2004). Focus on inclusion Reciprocal Teaching as a comprehension strategy for understanding mathematical word problems. Reading & Writing Quarterly, 20(2), 225-229.

https://doi.org/10.1080/10573560490272702

Veenman, M. V., & Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15(2), 159-176.

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2004.12.001

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition & Learning, 1(1), 3-14.

https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0

Vilenius-Tuohimaa, P., Aunola, K., & Nurmi, J. (2008). The association between mathematical word problems and reading coprehension. Educational Psychology, 28(4), 409-426.

https://doi.org/10.1080/01443410701708228

Vondrová, N., Havlíčková, R., Hirschová, M., Chvál, M., Novotná, J., Páchová, A., Smetáčková, I., Šmejkalová, M., & Tůmová, V. (2019). Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. Karolinum.

Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeč. Portál.

Xin, Y. P., Wiles, B., & Lin, Y. Y. (2008). Teaching conceptual model-based Word Problem Story Grammar to enhance mathematics problem solving. The Journal of Special Education, 42(3), 163-178.

https://doi.org/10.1177/0022466907312895

Zimmerman, B. (2002). Becoming learner: Self-regulated overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.

https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Stahování

Publikováno

2022-03-31

Číslo

Sekce

Studie – přehledová