Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol

Autoři

  • Stanislav Michek stanislav.michek@uhk.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.316

Abstrakt

Anotace: V souvislosti s výsledky mezinárodního šetření TALIS 2013, se snahou o zavedení karierního řádu a důrazem na profesní rozvoj pedagogických pracovníků nabývají na významu otázky, jak se profesně rozvíjejí současní učitelé v ČR, jaké využívají aktivity podporující jejich profesní rozvoj a v čem vidí překážky svého profesního rozvoje. V příspěvku jsou představeny výsledky dotazníkového šetření. Do výzkumu se zapojilo 2 472 učitelů ze všech krajů ČR, všech typů a druhů škol regionálního školství. Výzkum ukázal rozdíly v preferenci aktivit podporujících profesní rozvoj učitelů v závislosti na typu školy, kde působí, dosaženém vzdělání, genderu učitelů a délce pedagogické praxe. Jako nejvýznamnější překážku uváděli učitelé kolizi aktivit profesního rozvoje se svým rozvrhem.

Klíčová slova: Profesní rozvoj učitelů, překážky profesního rozvoje, učitelé.

Reference

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27, 10–20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007

Factum Invenio (2009). Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce. Učitelé ZŠ a SŠ. Praha: MŠMT.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945.

http://dx.doi.org/10.3102/00028312038004915

Kašparová, V., Boudová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2014a). Národní zpráva šetření TALIS 2013. Praha: ČSI.

Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., … Ševců, M. (2014b). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČSI.

Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528–556.

http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232–258.

Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

McKinsey & Company (2010). Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company.

OECD (1998). Staying ahead. In-service training and teacher professional development. Paris: OECD.

OECD (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: OECD.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264068780-en

OECD (2013). Teaching and Learning International Survey (TALIS). Conceptual framework. Paris: OECD.

Rýdl, K. (2014). Vývoj standardizace profese učitele České republice â nekonečný příběh? Orbis scholae, 8(3), 9â21.

Scheerens, J. (Ed.) (2010). Teachers' professional development. Europe in international comparison: An analysis of teachers' professional development based on the OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS). Luxemburg, Office for Official Publication of the European Union.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum.

Taylor, M., Yates, A., Meyer, L. H., & Kinsella, P. (2011). Teacher professional leadership in support of teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 27, 85–94.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.07.005

Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24, 80–91.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004

Wilson, S. M., & Berne, J. (1999). Teacher learning and the acquisition of professional knowledge: An examination of research on contemporary professional development. Review of Research in Education, 24, 173–209.

http://dx.doi.org/10.2307/1167270

http://dx.doi.org/10.3102/0091732X024001173

Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W.-Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing the evidence on how teacher professional development affects student achievement. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southwest.

Stahování

Publikováno

2016-10-20