Experimenty ve výuce fyziky: Kde se čeští učitelé inspirují?
PDF

Klíčová slova

fyzikální experiment
zdroj inspirace
střední škola
učitel
výuka fyziky physics experiment
sources of inspiration
upper secondary school
physics teaching and learning

Jak citovat

Marounová, J., & Kácovský, P. (2023). Experimenty ve výuce fyziky: Kde se čeští učitelé inspirují?. Scientia in Educatione, 13(2), 26-35. https://doi.org/10.14712/18047106.2169

Abstrakt

Hlavním cílem této studie, která je součástí rozsáhlého výzkumu role experimentu ve výuce fyziky, je zmapovat zdroje inspirace pro experimentální aktivity, které do svých hodin zařazují čeští středoškolští učitelé. K tomuto účelu byl použit online dotazník rozeslaný v listopadu roku 2020 učitelům fyziky na středních školách a v odpovídajících ročnících gymnázií; své odpovědi poskytlo 309 z přibližně dvou tisíc oslovených respondentů. Vyhodnocením vybraných dvou otázek dotazníku bylo zjištěno, že nejvýznamnějším zdrojem inspirace ve většině věkových skupin je internet, výjimku tvoří pouze nejstarší učitelé s více jak třicetiletou praxí, kteří preferují tištěné sbírky a učebnice. Mezi fyzikáři-muži je oproti fyzikářkám-ženám téměř dvojnásobný podíl těch, kteří deklarují, že si některé experimenty do výuky vymýšlejí sami.  Velké rozdíly při volbě inspirace k experimentům můžeme vidět v závislosti na typu školy, na které respondenti působí. Gymnaziální učitelé v porovnání s učiteli z odborných středních škol ke své inspiraci výrazně více využívají tištěné zdroje a své kolegy. Mezi konkrétně zmiňovanými internetovými zdroji dominují především videa na YouTube, ale i elektronická sbírka pokusů http://fyzikalnipokusy.cz a stránky výrobce měřicích čidel http://vernier.cz. Často zmiňované jsou akce pro učitele zastřešené projekty Elixír do škol a Heuréka.

https://doi.org/10.14712/18047106.2169
PDF

Reference

Abrahams, I., & Millar, R. (2008). Does practical work really work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. International Journal of Science Education, 30(14), 1945–1969. https://doi.org/10.1080/09500690701749305

Atlas školství. (2022). Střední školy v ČR. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Banchi, H., & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), 26–29. https://www.michiganseagrant.org/lessons/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/The-Many-Levels-of-Inquiry-NSTA-article.pdf

Bennett, J. (2003). Teaching and learning science. Continuum.

Cerini, B., Murray, I., & Reiss, M. (2003). Student review of the science curriculum: Major findings. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18429.31206

Crouch, C., Fagen, A.P., Callan, J.P., & Mazur, E. (2004). Classroom demonstrations: Learning tools or entertainment? American Journal of Physics, 72(6), 835–838. https://doi.org/10.1119/1.1707018

Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23–38. http://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.003

Elixír do škol. (2022). Proč tu jsme. https://www.elixirdoskol.cz/proc-tu-jsme/

Etkina, E., Van Heuvelen, A., Brookes, D.T., & Mills, D. (2002). Role of experiments in physics instruction – A process approach. The Physics Teacher, 40(6), 351–355. https://doi.org/10.1119/1.1511592

Gardner, P., & Gauld, C. (1990). Labwork and students’ attitudes. In E. Hegarty-Hazel (Ed.), The student laboratory and the science curriculum (pp. 132–156). Routledge.

Hazari, Z., Sadler, P.M., & Tai, R.H. (2008). Gender differences in the high school and affective experiences of introductory college physics students. The Physics Teacher, 46(7), 423–427. https://doi.org/10.1119/1.2981292

Kácovský, P. (2012). Využívání dataloggerů ve výuce fyziky (se zaměřením na systém Vernier). [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. http://hdl.handle.net/20.500.11956/41575

Kácovský, P., & Snětinová, M. (2021). Physics demonstrations: Who are the students appreciating them?. International Journal of Science Education, 43(4), 529–551. https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1871526

Li, Y., Garza, V., Keicher, A., & Popov, V. (2019). Predicting high school teacher use of technology: Pedagogical beliefs, technological beliefs and attitudes, and teacher training. Technology, Knowledge and Learning, 24(3), 501–518. https://doi.org/10.1007/s10758-018-9355-2

Machalická, J. (2022). Role fyzikálního experimentu ve výuce fyziky. In O. Kéhar (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky (s. 114–117). Západočeská univerzita v Plzni. https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9 sbornik.pdf

Marounová, J., & Kácovský, P. (2022). How Czech teachers use physics experiment in their lessons. AIP Conference Proceedings, 2458, 030023. https://doi.org/10.1063/5.0079213

Millar, R. (2010). Practical work. In J. Osborne, & J. Dillon (Eds.), Good practice in science teaching: What research has to say (pp. 108–134). Open University Press.

Miller, K. (2013). Use demonstrations to teach, not just entertain. The Physics Teacher, 51, 570. https://doi.org/10.1119/1.4830081

Miller, K., Lasry, N., Chu, K., & Mazur, E. (2013). Role of physics lecture demonstrations in conceptual learning. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 9(2). https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.9.020113

Milner-Bolotin, M., Kotlicki, A., & Rieger, G. (2007). Can students learn from lecture demonstrations? Journal of College Science Teaching, 36(4), 45–49. https://www.researchgate.net/publication/238711199 Can Students Learn from Lecture Demonstrations

Murphy, P. (1993). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. In R. Levinson (Ed.), Teaching Science (pp. 138–150). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203990377

Owen, S., Dickson, D., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2008). Teaching physics: Students’ attitudes towards different learning activities. Research in Science & Technological Education, 26(2), 113–128. https://doi.org/10.1080/02635140802036734

Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K., & Bennett, D. (2013). Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students’ learning. Computers & Education, 63(1), 259–266. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.022

Rolls, L., & Hargreaves, E. (2021). Professional teacher communities as creative, inspiring sites of learning. In E. Hargreaves, & L. Rolls (Eds.), Reimagining professional development in schools (pp. 1–8). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429293337-1

Rozkydalová, A. (2017). Zjišťování parametrů kvality výuky chemie. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. http://hdl.handle.net/20.500.11956/85115

Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of research design. SAGE Publications.

Sawyer, A.G., Dredger, K., Myers, J., Barnes, S., Wilson, R., Sullivan, J., & Sawyer, D. (2020). Developing teachers as critical curators: Investigating elementary preservice teachers’ inspirations for lesson planning. Journal of Teacher Education, 71(5), 518–536. https://doi.org/10.1177/0022487119879894

Sharpe, R., & Abrahams, I. (2020). Secondary school students’ attitudes to practical work in biology, chemistry and physics in England. Research in Science & Technological Education, 38(1), 84–104. https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1597696

Sikorová, Z., Václavík, M., & Červenková, I. (2019). Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování. Studia paedagogica, 24(3), 111–129. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-5

Singer, L.M., & Alexander, P.A. (2017). Reading on paper and digitally: What the past decades of empirical research reveal. Review of Educational Research, 87(6), 1007–1041. https://doi.org/10.3102/0034654317722961

Soucha, F. (2020). Funkce a využití učebnic pro výuku informaticky zaměřených předmětů vzdělávací oblasti IKT na středních odborných školách v ČR. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. http://hdl.handle.net/20.500.11956/152837

Stará, J. (2019). Práce učitelů s učebnicemi. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Zimrot, R., & Ashkenazi, G. (2007). Interactive lecture demonstrations: A tool for exploring and enhancing conceptual change. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 197–211. https://doi.org/10.1039/B6RP90030E

Žák, V. (2008). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Pedagogika, 58(1), 61–72. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1168&lang=cs

Žák, V., & Martínková, J. (2018). Kvalita výuky fyziky – případy začínajících učitelů. Orbis Scholae, 11(2), 1–25. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.57