Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky
PDF (English)

Jak citovat

Kekule, M., & Žák, V. (2013). Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. Scientia in Educatione, 1(1), 51-71. https://doi.org/10.14712/18047106.53

Abstrakt

Článek se zabývá vybranými výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno v letech 2006 až 2008 v České republice. Šetření se zúčastnilo téměř 1900 žáků druhého stupně základních škol (příp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a více než 2000 studentů středních škol. Respondenti vyjadřovali své názory pomocí čtyřstupňové Likertovy škály na tvrzení, která se týkala příčin, proč se učí fyziku, a obecných témat a aktivit, které by chtěli (nebo nechtěli) dělat v hodinách fyziky. Odpovědi byly analyzovány podle typu školy a pohlaví respondentů. Hlavní nálezy a závěry jsou zmíněny a diskutovány v článku.
https://doi.org/10.14712/18047106.53
PDF (English)

Reference

ANDĚL, J. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003.

DVOŘÁK, L. (ed.). Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Praha : Matfyzpress, 2008.

ELBANOWSKA-CIEMUCHOWSKA, S. Baví fyzika žáky v Polsku? In . . . aby fyzika žáky bavila. . . 2, Vlachovice 19.–22. 10. 2005, 2005, p. 25–33.

European Commission. Europe needs more scientists. Report by the High Level Group on Increasing Human Resources for S&T in Europe. Brussels, 2004.

FISCHER, H. J., HORSTENDAHL, M. Motivation and Learning Physics. Research and Science Education, 27 (3), 1997, p. 411–424.

GARDNER, P. L. Attitudes to science. Studies in Science Education, 2, 1975, p. 1–41.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

JENKINS, E. W. The Student Voice and School Science Education. Studies in Science Education, Vol. 42, 2006, p. 49.

KENNEDY, P. Preparing for the the twenty-first century. New York : Random House, 1993.

KRAPP, A. Structural and dynamic aspects of interest development: theoretical considerations from an ontogenetic perspective. Learning and Instruction, 12, 2002, p. 383–409.

LAVONEN, J., BYMAN, R., JUUTI, K., MEISALO, V., UITTO, A. Pupil Interest in Physics: A Survey in Finland. Availaible on-line http://http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/Nordina 205 Lavonen.pdf

MARSAGLIA, G., TSANG, W. W., WANG, J. Evaluating Kolmogorov’s Distribution. Journal of Statistical Software, 8 (18), 2003.

MITCHELL, M. Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. Journal of Educational Psychology, 85, 1993, p. 424–436.

OWEN, S., DICKSON, D., STANISSTREET, M., BOYES, E. Research in Science & Technological Education, 26 (2), 2008, p. 113–128.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009.

REISS, M. Understanding science lessons: five years of science teaching. Buckingham : Open University Press, 2000.

The Relevance of Science Education. Availaible on-line http://www.ils.uio.no/english/rose/ 2006.

SJøBERG, S., SCHREINER, C. How do students perceive science and technology? Science in School, (1), 2006, p. 66–69.

SVOBODA, E., Höfer, G. Názory a postoje žáků k výuce fyziky. Matematika–fyzika–informatika, No. 4, 2006/2007, p. 212–223.

SVOBODA, E., HÖFER, G. Názory a postoje žáků k výuce fyziky (2. část). Matematika–fyzika–informatika, No. 5, 2006/2007, p. 280–288.

WILLIAMS, Ch., STANISSTREET, M., SPALL, K., BOYES, E., DICKSON, D. Why aren’t secondary students interested in physics? Physics Education, 38(4), 2003, p. 324–329.