Časopis Pedagogika zve autory k publikování v monotematickém čísle pro rok 2021: Možnosti využití pedagogického výzkumu pro vzdělávací politiku

2020-06-24

V čísle 2/2020 otevřel profesor Jan Průcha otázku využití pedagogického výzkumu v praxi. Na jeho výzvu k diskusi reagovala dr. Michaela Spurná a prof. Stanislav Štech. Diskutující se zaměřili na využití poznatků dvěma skupinami aktérů: tvůrci vzdělávacích politik a učiteli.

Monočíslo v roce 2021 chce navázat na tuto diskusi a pokusit se zmapovat potenciál českého pedagogického výzkumu pro využití tvůrci vzdělávací politiky. Mělo by odpovědět na otázku, co přináší pedagogický výzkum k tématům aktuálně řešeným tvůrci vzdělávacích politik v České republice a jaká další důležitá doporučení z něj vyplývají. Zajímá nás především přínos českých studií realizovaných v národním kontextu.

Uvítáme tedy zejména empirické stati prezentující výzkumné poznatky z českého prostředí, které vedou k doporučení pro tvůrce vzdělávacích politik. Dále uvítáme přehledové stati mapující témata důležitá z hlediska vzdělávací politiky v pracích českých výzkumníků. Autoři mohou nabídnout také metaanalýzy českých i zahraničních pedagogických výzkumů zabývajících se tématy relevantními z hlediska priorit identifikovaných v aktuálních strategických dokumentech.

Garantkami monotematického čísla jsou prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., a doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Časový plán přípravy monotematického čísla:

  • Do 31. 1. 2021 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3 600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo“. V abstraktu, prosím, uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah příspěvku.
  • Do 28. 2. 2021 budou abstrakty posouzeny a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
  • Do 30. 4. 2021 budou odevzdány studie vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a do 30. 6. 2021 budou autoři požádáni o případné úpravy textů.

Monotematické číslo vyjde na podzim 2021.