Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021
PDF

Klíčová slova

kritika
didaktický test
vědecká kvalita
odborný článek criticism
didactic test
scientific quality
scientific journal

Jak citovat

Novotný, P. (2022). Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in Educatione, 13(1), 39-41. https://doi.org/10.14712/18047106.2136

Abstrakt

Autor předkládá svůj pohled na nedávno publikovaný článek autorského kolektivu pod vedením Jiřího Říčana. Stavbu článku, jeho obsah i odborné pojetí považuje za vadné, příslušnou argumentaci a jednotlivé námitky jsou v článku uvedeny. Tyto námitky jsou řazeny v posloupnosti čtenáře textu, nikoli podle jejich vnímané závažnosti.

https://doi.org/10.14712/18047106.2136
PDF