Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii
PDF
Errata

Klíčová slova

postoj k biologii; vnímání biologie; míra profesionality postojů; CLASS; kvantitativní výzkum attitude toward biology, perception of biology; expert view; CLASS; quantitative research

Jak citovat

Janštová, V., Dvořáková, R. M., Mourek, J., Rajsiglová, I., & Novotný, P. (2022). Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii. Scientia in Educatione, 13(1), 9-25. https://doi.org/10.14712/18047106.2086

Abstrakt

Jako příspěvek k výzkumným možnostem kvantifikovat posun v postoji žáků a studentů k přírodovědnému oboru, konkrétně biologii, představujeme český překlad dotazníku CLASS-Bio (Colorado Learning Attitudes about Science Survey). Ten vedle analýzy postojů zahrnuje také vyjádření míry profesionality postojů k oboru na škále od začátečníka po odborníka, chápané jako procentuální shoda odpovědí respondenta s odborníky na danou disciplínu. Původní anglickou verzi jsme po překladu, adaptaci na české prostředí a jeho diskuzi v plénu autorů rozšířeném o rodilou mluvčí pilotně ověřili na souboru 198 respondentů. Upravili jsme dílčí formulační nejasnosti a finální verze byla použita pro sběr dat od dalších 184 respondentů. Dotazník vyplňovali v obou případech online uchazeči o bakalářské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Míra shody s experty byla stejná u mužů a žen v obou sběrech (cca 78 %). Mezi dosaženým skóre respondentů z pilotního sběru ve znalostním testu z biologie a mírou shody s odborníky byla signifikantní, i když slabá, pozitivní korelace. Konfirmační faktorovou analýzou jsme potvrdili strukturu faktorů v dotazníku
i v českém překladu a prostředí. Výsledkem je tak ověřený překlad etablovaného nástroje, jehož užití umožňuje mezinárodně srovnatelné analýzy.

https://doi.org/10.14712/18047106.2086
PDF
Errata

Reference

Acarli, D. S., & Acarli, H.A. (2020). Examination of students’ attitudes towards biology and biology course in terms of gender, grade level and pet-keeping. Problems of Education in the 21st Century, 78(3), 328–341. https://doi.org/10.33225/pec/20.78.328

Adams, W.K., Perkins, K.K., Dubson, M., Finkelstein, N.D., & Wieman, C.E. (2005). The design and validation of the Colorado learning attitudes about science survey. In AIP Conference Proceedings (Vol. 790, No. 1, pp. 45–48). American Institute of Physics.

Adams, W.K., Perkins, K.K., Podolefsky, N. S., Dubson, M., Finkelstein, N.D., & Wieman, C. E. (2006). New instrument for measuring student beliefs about physics and learning physics: The Colorado learning attitudes about science survey. Physical Review Special Topics-physics Education Research, 2(1), 010101. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.2.010101

Barbera, J., Adams, W.K., Wieman, C. E., & Perkins, K.K. (2008). Modifying and validating the Colorado learning attitudes about science survey for use in chemistry. Journal of Chemical Education, 85(10), 1435–1439. https://doi.org/10.1021/ed085p1435

Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. Guildford.

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Portál.

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487.

Davidov, E., Schmidt, P., & Schwartz, S.H. (2008). Bringing values back in: The adequacy of the European social survey to measure values in 20 countries. Public Opinion Quarterly, 72(3), 420–445. https://doi.org/10.1093/poq/nfn035

Day, C. (2012). Efektivní učitelé a jejich vášnivé zaujetí kvalitou. Orbis Scholae, 6(3), 9–26. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.30

de la Garza, J., & Alarcon, H. (2010). Assessing students’ attitudes in a college physics course in Mexico. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1289, No. 1, pp. 129–132). American Institute of Physics.

Duarte, R., Escario, J. J., & Sanagustín, M.V. (2017). The influence of the family, the school, and the group on the environmental attitudes of European students. Environmental Education Research, 23(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1074660

Elby, A. (n.d.). Epistemological beliefs assessment for physical science. https://www.physport.org/assessments/assessment.cfm?A=EBAPS

Fairbrother, R. (2000). Strategies for learning. In M. Monk, & J. Osborne (Eds.), Good practice in science teaching: What research has to say (pp. 7–22). Open University Press.

Fančovičová, J., & Kubiatko, M. (2015). Záujem žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania o biologické vedy. Scientia in educatione, 6(1), 2–13. https://doi.org/10.14712/18047106.151

Gálik, S. (2012). Psychologie přesvědčování. Grada Publishing, a. s.

Gedrovics, J., Wäreborn, I., & Jeronen, E. (2006). Science subjects choice as a criterion of students’ attitudes to science. Journal of Baltic Science Education, 1(9), 74–85.

George, R., & Kaplan, D. (1998). A structural model of parent and teacher influences on science attitudes of eighth graders: Evidence from NELS: 88. Science Education, 82(1), 93–109. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199801)82:1<93::AID-SCE5>3.0.CO;2-W

Halloun, I. (1997). Views about science and physics achievement: The VASS story. In AIP conference Proceedings, American Institute of Physics, 399(1), 605–614. https://doi.org/10.1063/1.53156

Hammer, D. (1994). Epistemological beliefs in introductory physics. Cognition and Instruction, 12(2), 151–183. https://doi.org/10.1207/s1532690xci1202 4

Hansen, M. J., & Birol, G. (2014). Longitudinal study of student attitudes in a biology program. CBE Life Sciences Education, 13(2), 331–337. https://doi.org/10.1187/cbe.13-06-0124

Hayesová, N. (2013). Základy sociální psychologie. Portál.

Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1984). Psychologické otázky motivace ve škole. SPN.

Kontro, I., & Buschhüter, D. (2020). Validity of colorado learning attitudes about science survey for a high-achieving, finnish population. Physical Review Physics Education Research, 16(2), 020104. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.020104

Kubiatko, M., & Vlčková, J. (2011). Návrh výzkumného nástroje na zkoumání postojů žáků 2. stupně ZŠ k přírodopisu. Scientia in educatione, 2(1), 49–67. https://doi.org/10.14712/18047106.15

Lokša, J., & Lokšová, I. (1992). Analýza motivácie žiakov k učeniu. Pedagogická revue, 44(6), 438–454.

Madsen, A. (2021). PhysPort implementation guide: Colorado learning attitudes about science urvey (CLASS), version 3.

Maclellan, E. (2005). Conceptual learning: The priority for higher education. British Journal of Educational Studies, 53(2), 129–147. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00287.x

Mareš, J., Průcha, J., & Walterová, E. (2001). Pedagogický slovník. Portál.

Markowitz, D. G. (2004). Evaluation of the long-term impact of a university high school summer science program on students’ interest and perceived abilities in science. Journal of Science Education and Technology, 13(3), 395–407. https://doi.org/10.1023/B:JOST.0000045467.67907.7b

Martins, J. S., & Lindsay, W.E. (2022). Evaluation of high school student responses to the Colorado learning attitudes about science survey. Physical Review Physics Education Research, 18(1), 010132. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.18.010132

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Academia.

Nasr, A.R., & Soltani, K. (2011). Attitude towards biology and its effects on student’s achievement. International Journal of Biology, 3, 100–104. https://doi.org/10.5539/ijb.v3n4p100

Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079. https://doi.org/10.1080/0950069032000032199

Prokop, P., Tuncer, G., & Chudá, J. (2007a). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 287–295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007b). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing. https://www.R-project.org/

Randler, C., & Hulde, M. (2007). Hands-on versus teacher-centred experiments in soil ecology. Research in Science & Technological Education, 25(3), 329–338. https://doi.org/10.1080/02635140701535091

Redish, E., Saul, J.M., & Steinberg, R.N. (1998). Student expectations in introductory physics. American Journal of Physics, 66(3), 212–224. https://doi.org/10.1119/1.18847

Reid, N., & Skryabina, E.A. (2002). Attitudes towards physics. Research in Science & Technological Education, 20(1), 67–81. https://doi.org/10.1080/02635140220130939

Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P.É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. Psychological Methods, 17(3), 354-373. https://doi.org/10.1037/a0029315

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling and more. Version 0.5–12 (BETA). Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Rusek, M. (2011). Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione, 2(2), 23–37. https://doi.org/10.14712/18047106.21

Semsar, K., Knight, J.K., Birol, G., & Smith, M.K. (2011). The Colorado learning attitudes about science survey (CLASS) for use in biology. CBE Life Sciences Education, 10(3), 268–278. https://doi.org/10.1187/cbe.10-10-0133

Soukup, P. (2021). Faktorová analýza jako známá neznámá (aneb metoda hlavních komponent a varimax nejsou vždy ideální postup). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 57(4), 455–484. https://doi.org/10.13060/csr.2021.021

Summers, R., & Abd-El-Khalick, F. (2018). Development and validation of an instrument to assess student attitudes toward science across grades 5 through 10. Journal of Research in Science Teaching, 55(2), 172–205. https://doi.org/10.1002/tea.21416

Trumper, R. (2006). Factors affecting junior high school students’ interest in biology. Science Education International, 17(1), 31–48. https://doi.org/10.1007/s10956-006-0355-6

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., & Meisalo, V. (2006). Students’ interest in biology and their out-of-school experiences, Journal of Biological Education, 40(3), 124–129. https://doi.org/10.1080/00219266.2006.9656029

Vlckova, J., Kubiatko, M., & Usak, M. (2019). The perception of biology by Czech lower secondary school students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(5), em1714. https://doi.org/10.29333/ejmste/105277

Výrost, J., & Slaměník, I. (1998). Aplikovaná sociální psychologie 1. Grada.

Westerlund, J. F., & Chapman, C.R. (2017). Active learning in a summer genetics course: Positive shifts in attitudes with CLASS-Bio. International Journal of Environmental & Science Education, 12(10), 2195–2211.

Xu, X., & Lewis, J. E. (2011). Refinement of a chemistry attitude measure for college students. Journal of Chemical Education, 88(5), 561–568. https://doi.org/10.1021/ed900071q

Zeidan, A. (2010). The relationship between grade 11 Palestinian attitudes toward biology and their perceptions of the biology learning environment. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(5), 783–800. https://doi.org/10.1007/s10763-009-9185-8