Fylogenetické stromy a další evoluční diagramy v učebnicích přírodopisu a biologie a jejich význam v sekundárním přírodovědném vzdělávání
PDF (English)

Jak citovat

Machová, M. (2021). Fylogenetické stromy a další evoluční diagramy v učebnicích přírodopisu a biologie a jejich význam v sekundárním přírodovědném vzdělávání. Scientia in Educatione, 12(1), 16-36. https://doi.org/10.14712/18047106.1923

Abstrakt

Fylogenetické stromy a další evoluční diagramy zobrazující vztahy mezi organismy a jejich evoluci se již staly součástí učebnic biologie a přírodopisu určených pro sekundární vzdělávání. Tyto diagramy mohou rozvíjet základní přírodovědnou gramotnost, ale nevhodný způsob jejich zobrazení může také posilovat miskoncepce
žáků o evoluci organismů. Ke zhodnocení této problematiky v ČR byla provedena obsahová analýza 112 českých učebnic biologie a přírodopisu pro sekundární vzdělávání (vzdělávací úrovně ISCED 2 a 3). Zaznamenány byly charakteristiky zobrazených fylogenetických stromů a dalších evolučních diagramů a dle kladistiky zhodnoceno, zda jejich stavba podporuje současné vědecké chápání procesu evoluce. Bylo zjištěno, že způsob zobrazení téměř poloviny všech diagramů v učebnicích pro druhý stupeň (ISCED 2) i střední školy (ISCED 3) podporuje tzv. žebříkovité myšlení (ladder thinking). Více než 80 % diagramů neobsahovalo instrukce k jejich čtení a žáci tak nemají oporu, která by jim umožnila diagramy správně pochopit. Především učebnice pro střední školy neuváděly dodatečné problémové úlohy, které by podporovaly využití těchto digramů ve výuce. Doporučením při tvorbě učebnic je tedy zaměřit se na zkvalitnění konstrukce těchto diagramů a podporu jejich využití ve výuce, což by mělo bránit dalšímu nárůstu žákovských miskoncepcí.

https://doi.org/10.14712/18047106.1923
PDF (English)

Reference

Ainsworth, S., & Saffer, J. (2013). Can children read evolutionary trees? Merrill-Palmer Quarterly, 59(2), 221. https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.59.2.0221

Angielczyk, K. D. (2009). Dimetrodon is not a dinosaur: Using tree thinking to understand the ancient relatives of mammals and their evolution. Evolution: Education and Outreach, 2(2), 257–271. https://doi.org/10.1007/s12052-009-0117-4

Baum, D. (2008). Reading a phylogenetic tree: The meaning of monophyletic groups. Nature Education, 1(1), 190. https://www.nature.com/scitable/topicpage/reading-a-phylogenetic-tree-the-meaning-of-41956/

Byrne, J., Grace, M., & Hanley, P. (2009). Children’s anthropomorphic and anthropocentric ideas about micro-organisms. Journal of Biological Education, 44(1), 37–43. https://doi.org/10.1080/00219266.2009.9656190

Catley, K. M., & Novick, L. R. (2008). Seeing the wood for the trees: An analysis of evolutionary diagrams in biology textbooks. BioScience, 58(10), 976–987. https://doi.org/10.1641/B581011

Cocks, S., & Simpson, S. (2015). Anthropocentric and ecocentric: An application of environmental philosophy to outdoor recreation and environmental education. Journal of Experiential Education, 38(3), 216–227. https://doi.org/10.1177/1053825915571750

Coley, J. D., & Tanner, K. D. (2012). Common origins of diverse misconceptions: cognitive principles and the development of biology thinking. CBE—Life Sciences Education, 11(3), 209–215. https://doi.org/10.1187/cbe.12-06-0074

Čornejová, I., Kasper, T., Kasperová, D., Kourová, P., Kratochvíl, P., Lenderová, M., Novotný, M., Pokorný, J., Svatoš, M., Svobodný, P., Šimek, J., & Váňová, R. (2020). Velké dějiny zemí Koruny české: školství a vzdělanost (M. Novotný (ed.)). [Great history of the Lands of the Bohemian Crown: Education.] Paseka.

Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or, the preservation of favoured races in the struggle for life. John Murray.

Davenport, K., Milks, K. J., & Tassell, R. Van. (2015). Investigating tree thinking

& ancestry with cladograms. The American Biology Teacher, 77(3), 198–204. https://doi.org/10.1525/abt.2015.77.3.8

Dayrat, B. (2003). The roots of phylogeny: How did Haeckel build his trees? Systematic Biology, 52(4), 515–527. https://doi.org/10.1080/10635150390218277

Dees, J., Bussard, C., & Momsen, J. L. (2018). Further effects of phylogenetic tree style on student comprehension in an introductory biology course. CBE—Life Sciences Education, 17(2), ar17. https://doi.org/10.1187/cbe.17-03-0058

Dees, J., Momsen, J. L., Niemi, J., & Montplaisir, L. (2014). Student interpretations of phylogenetic trees in an introductory biology course. CBE—Life Sciences Education, 13(4), 666–676. https://doi.org/10.1187/cbe.14-01-0003

Diogo, R., Ziermann, J. M., & Linde-Medina, M. (2015). Is evolutionary biology becoming too politically correct? A reflection on the scala naturae, phylogenetically basal clades, anatomically plesiomorphic taxa, and ‘lower’ animals. Biological Reviews, 90(2), 502–521. https://doi.org/10.1111/brv.12121

Dvořáková, R. M., & Absolonová, K. (2017). Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie [Content analysis of Czech school biology textbook with regard to human evolution topics]. Scientia in Educatione, 8(2), 2–20. https://doi.org/10.14712/18047106.765

Dvořáková, R., & Schierová, Z. (2019). Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit [What better not to teach about the origin and development of humankind?]. Arnica, 9(2), 59–65. https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_2-2-Dvorakova-Schierova-web.pdf

Eddy, S. L., Crowe, A. J., Wenderoth, M. P., & Freeman, S. (2013). How should we teach tree-thinking? An experimental test of two hypotheses. Evolution: Education and Outreach, 6(1), 13. https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-13

Felsenstein, J. (1985). Phylogenies and the comparative method. The American Naturalist, 125(1), 1–15. https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4523940/Felsenstein85.pdf

Gibson, J. P., & Cooper, J. T. (2017). Botanical phylo-cards: A tree-thinking game to teach plant evolution. The American Biology Teacher, 79(3), 241–244. https://doi.org/10.1525/abt.2017.79.3.241

Gregory, T. R. (2008). Understanding evolutionary trees. Evolution: Education and Outreach, 1(2), 121–137. https://doi.org/10.1007/s12052-008-0035-x

Halverson, Kristy L., Pires, C. J., & Abell, S. K. (2011). Exploring the complexity of tree thinking expertise in an undergraduate systematics course. Science Education, 95(5), 794–823. https://doi.org/10.1002/sce.20436

Halverson, K. L. (2011). Improving tree-thinking one learnable skill at a time. Evolution: Education and Outreach, 4(1), 95–106. https://doi.org/10.1007/s12052-010-0307-0

Hlaváčová, L. (2017). Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/biologie taxonomically conceived curriculum of natural science/biology]. Biologie. Chemie. Zeměpis, 26(3), 40–44. https://doi.org/10.14712/25337556.2017.3.6

Hoßfeld, U., Watts, E., & Levit, G. S. (2017). The first Darwinian phylogenetic tree of plants. Trends in Plant Science, 22(2), 99–102. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2016.12.002

Hrabí, L. (2006). An evaluation of graphical information presented in biology textbooks. E-Pedagogium, 6(1), 26–32. https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-200601-0002_hodnoceni-graficke-informace-ucebnic-prirodopisu.php

Kong, Y., Thawani, A., Anderson, T., & Pelaez, N. (2017). A model of the use of evolutionary trees (MUET) to inform K-14 biology education. The American Biology Teacher, 79(2), 81–90. https://doi.org/10.1525/abt.2017.79.2.81

Kopnina, H. (2014). Revisiting education for sustainable development (ESD): Examining anthropocentric bias through the transition of environmental education to ESD. Sustainable Development, 22(2), 73–83. https://doi.org/10.1002/sd.529

Kummer, T. A., Whipple, C. J., & Jensen, J. L. (2016). Prevalence and persistence of misconceptions in tree thinking. Journal of Microbiology & Biology Education, 17(3), 389–398. https://doi.org/10.1128/jmbe.v17i3.1156

McCullough, E. L., Verdeflor, L., Weinsztok, A., Wiles, J. R., & Dorus, S. (2020). Exploratory activities for understanding evolutionary relationships depicted by phylogenetic trees: United but diverse. The American Biology Teacher, 82(5), 333–337. https://doi.org/10.1525/abt.2020.82.5.333

McLennan, D. A. (2010). How to read a phylogenetic tree. Evolution: Education and Outreach, 3(4), 506–519. https://doi.org/10.1007/s12052-010-0273-6

Meisel, R. P. (2010). Teaching tree-thinking to undergraduate biology students. Evolution: Education and Outreach, 3(4), 621–628. https://doi.org/10.1007/s12052-010-0254-9

Mivart, S. G. (1865). Contributions towards a more complete knowledge of the axial skeleton in the primates. Proceedings of the Zoological Society of London, 33(1), 545–592. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1865.tb02387.x

Morrison, D. A. (1996). Phylogenetic tree-building. International Journal for Parasitology, 26(6), 589–617. https://doi.org/10.1016/0020-7519(96)00044-6

Novick, L. R., & Catley, K. M. (2016). Fostering 21st-century evolutionary reasoning: Teaching tree thinking to introductory biology students. CBE—Life Sciences Education 15(4), 1–12. https://doi.org/10.1187/cbe.15-06-0127

Novick, L. R., Schreiber, E. G., & Catley, K. M. (2014). Deconstructing evolution education: The relationship between micro- and macroevolution. Journal of Research in Science Teaching, 51(6), 759–788. https://doi.org/10.1002/tea.21161

Novick, L. R., Stull, A. T., & Catley, K. M. (2012). Reading phylogenetic trees: The effects of tree orientation and text processing on comprehension. BioScience, 62(8), 757–764. https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.8.8

NÚV. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [Framework education programme for elementary education]. MŠMT. http://www.nuv.cz/file/4983/

Omland, K. E., Cook, L. G., & Crisp, M. D. (2008). Tree thinking for all biology: The problem with reading phylogenies as ladders of progress. BioEssays, 30(9), 854–867. https://doi.org/10.1002/bies.20794

Phillips, B. C., Novick, L. R., Catley, K. M., & Funk, D. J. (2012). Teaching tree thinking to college students: It’s not as easy as you think. Evolution: Education and Outreach, 5(4), 595–602. https://doi.org/10.1007/s12052-012-0455-5

Podani, J. (2019). The coral of life. Evolutionary Biology, 46(2), 123–144. https://doi.org/10.1007/s11692-019-09474-w

Reddy, B. P. N. (2011). Basics for the construction of phylogenetic trees. WebmedCentral BIOLOGY, 2(12). https://doi.org/10.9754/journal.wmc.2011.002563

Sa’adah, S., Hidayat, T., & Sudargo, F. (2017). Undergraduate students’ initial ability in understanding phylogenetic tree. Journal of Physics: Conference Series, 824, 012040. https://doi.org/10.1088/1742-6596/824/1/012040

Sandvik, H. (2008). Tree thinking cannot taken for granted: challenges for teaching phylogenetics. Theory in Biosciences, 127(1), 45–51. https://doi.org/10.1007/s12064-008-0022-3

Schneider, B., Strait, M., Muller, L., Elfenbein, S., Shaer, O., & Shen, C. (2012). Phylo-Genie: Engaging students in collaborative “tree-thinking” through tabletop techniques. Proceedings of the 2012 ACM Annual Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI ’12, 3071–3080. https://doi.org/10.1145/2207676.2208720

Schramm, T., Schachtschneider, Y., & Schmiemann, P. (2019). Understanding the tree of life: an overview of tree-reading skill frameworks. Evolution: Education and Outreach, 12(11), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12052-019-0104-3

Scott, A. D., & Baum, D. A. (2016). Phylogenetic tree. In Encyclopedia of Evolutionary Biology (pp. 270–276). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800049-6.00203-1

Wiens, J. J. (2004). The role of morphological data in phylogeny reconstruction. Systematic Biology, 53(4), 653–661. https://doi.org/10.1080/10635150490472959

Yang, Z., & Rannala, B. (2012). Molecular phylogenetics: principles and practice. Nature Reviews Genetics, 13(5), 303–314. https://doi.org/10.1038/nrg3186

Ypma, R. J. F., van Ballegooijen, W. M., & Wallinga, J. (2013). Relating phylogenetic trees to transmission trees of infectious disease outbreaks. Genetics, 195(3), 1055–1062. httpss://doi.org/10.1534/genetics.113.154856

Zachos, F. E. (2016). Tree thinking and species delimitation: Guidelines for taxonomy and phylogenetic terminology. Mammalian Biology, 81(2), 185–188. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2015.10.002

Zrzavý, J., Storch, D., & Mihulka, S. (2004). Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu

k rozmanitosti života [How evolution is done: From the selfish gene to the diversity of life]. Paseka.