Role pracovních sešitů a metodologických příruček ve výuce chemie na základních školách v Česku
PDF (English)

Klíčová slova

přírodovědné vzdělávání
základní školy
kurikulum science education
lower secondary schools
curriculum

Jak citovat

Vojíř, K., & Rusek, M. (2021). Role pracovních sešitů a metodologických příruček ve výuce chemie na základních školách v Česku. Scientia in Educatione, 12(1), 53-62. https://doi.org/10.14712/18047106.1928

Abstrakt

Učebnice jakožto významná pomůcka představující didaktickou transformaci vzdělávacího obsahu jsou obvykle vydávány v sadách. Často jsou doplňovány pracovními sešity nebo metodickými příručkami pro učitele. Tyto publikace jsou zpracovány tak, aby podporovaly práci učitele a mohou tak mít významný vliv na pedagogickou praxi. Pro prohloubení porozumění chemickému vzdělávání na základních školách bylo cílem zmapovat využívání pracovních sešitů a metodických příruček z pohledu učitelů. K tomuto účelu byl využit dotazník v elektronické formě obsahující uzavřené otázky a hodnotící škály. Byly shromážděny informace o využívání pracovnách sešitů a metodických příruček, četnosti jejich využívání, vnímané významnosti a účelu používání. Zatímco 63 % z 387 respondentů uvedlo používání pracovního sešitu a považují ho za důležitý pro kvalitu výuky, využívání metodických příruček uvedlo pouze 24 % učitelů, přičemž 4 % uvedla časté využívání. Výsledky ukázaly, že pracovní sešity jsou nejvíce využívány během výuky nebo pro domácí přípravu žáků, nicméně významný podíl učitelů uvedl také využívání k přípravě výuky. Absence metodických příruček, potažmo neochota učitelů je využívat v případě, že dostupné jsou, ukazuje také na jejich přístup k přípravě výuky založené spíše na hledání vzdělávacího obsahu a konkrétních aktivit spíše než metodické podpory v širším smyslu.

https://doi.org/10.14712/18047106.1928
PDF (English)

Reference

Bakken, A. S. (2019). Questions of autonomy in English teachers’ discursive practices. Educational Research, 61(1), 105–122. https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1561202

Bayindir, N. (2010). The perception and use conditions of teachers about the activities in teachers’ books in terms of curriculum. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(9), 4173–4177. http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2010/4173-4177.pdf

Borg, S. (2015). Teacher cognition and language education: Research and practice. Bloomsbury Publishing.

Červenková, I. (2010). Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol [Student and a textbook: Textbooks’ use on a lower-secondary level]. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

Erol, H. (2017). An evaluation on functionality of the workbook for social studies for the 7th graders. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi=Pegem Journal of Education and Instruction, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.14527/pegegog.2017.001

Fadilla, I., & Usmeldi. (2020). Preliminary study for development of teacher’s Books oriented researchbased learning on science lesson in Junior High School. Journal of Physics: Conference Series, 1481. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1481/1/012068

Fiala, V., & Honskusová, L. (2020). The inquiry diary: Students’ motivation towards water-quality evaluation. In M. Rusek, M. Tothova, & K. Vojir (Eds.), Project-Based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVII (pp. 37–45). Charles University, Faculty of Education. WOS:000567209500004

Fleisch, B., Taylor, N., Herholdt, R., & Sapire, I. (2011). Evaluation of back to basics mathematics workbooks: A randomised control trial of the primary mathematics research project 1. South African Journal of Education, 31(4), 488–504. https://doi.org/10.15700/saje.v31n4a466

Fürnkranz, J., & Kliegr, T. (2015). A brief overview of rule learning. In International Symposium on Rules and Rule Markup Languages for the Semantic Web. RuleML 2015 (pp. 54–69). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21542-6 4

Güven, S. (2010). Evaluation of life sciences teachers’ books according to teachers’ opinions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1914–1918. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.1009

Hahsler, M., Grün, B., & Hornik, K. (2005). Arules – A computational environment for mining association rules and frequent item sets. Journal of Statistical Software, 14(15), 1–25. https://doi.org/10.18637/jss.v014.i15

Heinonen, J. (2005). Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit: peruskoulunopettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien merkityksestä opetuksessa [Curricula or educational materials. Elementary school teachers’ conceptions of curriculum and teaching materials for educational purposes]. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide. SPSS. https://the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf

Janoušková, S., Žák, V., & Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice – analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), 93–109. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Johansson, M. (2006). Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective [Doctoral thesis, Lule˚a tekniska universitet].

Kendedes, T.A., & Ratnawulan, R. (2020). Validity of integrated science teacher’s book on junior high school based on character with the theme of cohesion and adhesion on living with shared model. Journal of Physics: Conference Series, 1481. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1481/1/012128

Laws, K., & Horsley, M. (1992). Education equity? Textbooks in New South Wales government and non government secondary schools. Curriculum Perspectives, 12(3), 7–15.

Lepik, M., Grevholm, B., & Viholainen, A. (2015). Using textbooks in the mathematics classroom – the teachers’ view Nordic Studies in Mathematics Education, 20(3–4), 129–156.

Li, L. (2013). The complexity of language teachers’ beliefs and practice: One EFL teacher’s theories. The Language Learning Journal, 41(2), 175–191.

MŠMT. (2018a). Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele. http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

MŠMT. (2018b). Výběr z adresáře škol a školských zařízení. http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp

Mullis, I.V., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center. https://timss.bc.edu/timss2011/downloads/T11 IR Mathematics FullBook.pdf

Nainggolan, B., Hutabarat, W., Situmorang, M., & Sitorus, M. (2020). Developing innovative chemistry laboratory workbook integrated with project-based learning and character-based chemistry. International Journal of Instruction, 13(3), 895-908. https://doi.org/10.29333/iji.2020.13359a

Nulty, D.D. (2008). The adequacy of response rates to online and paper surveys: what can be done? Assessment and Evaluation in Higher Education, 33(3), 301–314.

Orafi, S.M. S., & Borg, S. (2009). Intentions and realities in implementing communicative curriculum reform. System, 37(2), 243–253.

Perkkilä, P. (2002). Opettajien matematiikkauskomukset ja matematiikan oppikirjan merkitys alkuopetuksessa [Teachers’ mathematical beliefs and the role of the mathematics textbook in primary education]. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5338-6

Rusek, M., Stárková, D., Metelková, I., & Beneš, P. (2016). Hodnocení obtížnosti textu učebnic chemie pro základní školy. Chemické listy, 110(12), 953–958. http://chemicke-listy.cz/docs/full/2016 12 953-958.pdf

Rusek, M., & Vojíř, K. (2019). Analysis of text difficulty in lower-secondary chemistry textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 20(1), 85–94. https://doi.org/10.1039/C8RP00141C

Rusek, M., Vojíř, K., & Šubová, Š. (2020). Lower-secondary school chemistry textbooks’ didactic equipment. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology, 25(1–2), 69–77. https://doi.org/10.2478/cdem-2020-0004

Sikorová, Z. (2005). Transforming curriculum as teacher’s activity. In M. Horsley, S.V. Knudsen, & S. Selander (Eds.), Has Past Passed? Textbooks and Educational Media for the 21st Century (pp. 256–261). Stockholm Institute of Education Press.

Sikorová, Z. (2010). Učitel a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol [A teacher and textbooks: The use of textbooks at lower-secondary education]. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

Steenbrugge, H.V., Valcke, M., & Desoete, A. (2013). Teachers’ views of mathematics textbook series in Flanders: Does it (not) matter which mathematics textbook series schools choose? Journal of Curriculum Studies, 45(3), 322–353. https://doi.org/10.1080/00220272.2012.713995

Suhandi, A., & Samsudin, A. (2019). Effectiveness of the use of developed teacher’s book in guiding the implementation of physics teaching that provides science literacy and instill spiritual attitudes. Journal of Physics: Conference Series, 1280. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/5/052054

Vojíř, K., & Rusek, M. (2019a). Používání učebnic chemie na základních školách v České republice: tvorba a pilotní ověření dotazníku. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVI. (pp. 179–192). Charles University, Faculty of Education. WOS:000482135600022

Vojíř, K., & Rusek, M. (2019b). Science education textbook research trends: A systematic literature review. International Journal of Science Education, 41(11), 1496–1516. https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1613584

Vojíř, K., & Rusek, M. (2020). Vývoj kurikula chemie pro základní vzdělávání v České republice po roce 1989 [Development of chemistry curriculum for lower-secondary education in Czechia after 1989]. Chemické listy, 114(5), 366–369. http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3606/3552

Vojíř, K., & Rusek, M. (2021). Preferred chemistry curriculum perspective: Teachers’ perception of lower-secondary school textbooks. Journal of Baltic Science Education, 20(2), in press. https://doi.org/10.33225/jbse/21.20.316

Vojíř, S., Zeman, V., Kuchař, J., & Klieger, T. (2018). EasyMiner.eu: Web framework for interpretable machine learning based on rules and frequent itemsets. Knowledge-Based Systems, 150, 111–115. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2018.03.006